Tag: Jung Il Woo

Jang Geun Suk, Jung Il Woo

Jang Geun Suk, Jung Il Woo Graduated with awards!

Congratulations to Jang Geun Suk and Jung Il Woo who just graduated from Hanyang University – and with awards! Hanyang University is very famous for celebrity graduates like Jang Geun Suk (2006) and Jung Il…